Novinky


Vážení přátelé, volby do SENÁTU a místních zastupitelstev se nám blíží. Hnutí Otevřená radnice 2014(HORA2014) je o pár let zkušenější, prošlo rekonstrukcí a znovu, jako v minulých volbách, se stavíme na startovní čáru. 


Pátý díl seriálu "Jak na kampaň" se začíná věnovat přípravě na ostré předvolební klání. Pomalu opouštíme rozumovou kampaň a zaměřujeme se na pocitové vnímání voličů. Určitě si každý z nás vzpomene na své dětství, kdy se v neděli dopoledne na sporáku vařila svíčková a maminka tancovala kolem plotny, a zároveň zadělávala na knedlíky.  


Tak už počtvrté se setkáváme u seriálu "Jak na kampaň" , u kterého společně zápolíme o přízeň prostého občana - voliče. Pokud zrekapitulujeme předchozí díl seriálu, tak tam jsme si řekli, co s vylepšenými fotografiemi, předvolebními plakáty, letáky a billboardy. V tomto díle startujeme především mediální masáž.


V rámci příprav kampaně jsme minulý týden zabrousili k přípravě volebních hesel, promofotografiím, a vytváření dobrého pocitu ze značky, či přímo z jednotlivých kandidátů. Pojďme se na téma dobrého dojmu podívat pořádně, takříkajíc pod marketingovým drobnohledem. 


V předchozím díle našeho seriálu o tom "jak se dělá kampaň" jsme se zabývali prvním krokem každé politické strany a to volebním programem. To je však pouze probuzení před zahájením kampaně, jakési prozření a zformování sil před ostrým, a ne vždy čistým volebním kláním. 


Každá politická strana vždy těsně před kampaní přemýšlí, jak zaujmout své voliče. Nepochybně má každá z kandidujících stran bezvadně zpracovaný volební program (nelze říct, že politický, protože by se ho museli držet), vytvářený historií, postupně poupravovaný na základě požadavků prostých občanů, tedy potencionálních voličů.