Jak se dělá kampaň, aneb po čem národ prahne....

Každá politická strana vždy těsně před kampaní přemýšlí, jak zaujmout své voliče. Nepochybně má každá z kandidujících stran bezvadně zpracovaný volební program (nelze říct, že politický, protože by se ho museli držet), vytvářený historií, postupně poupravovaný na základě požadavků prostých občanů, tedy potencionálních voličů. Není náhodou, že tyto programy se napříč politickým spektrem podobají, vždyť se vykrádají navzájem. Jen je vždy nutné do stávajícího programu vmáčknout aktuální myšlenku. 

Poskládáním myšlenek svých kolegů (byť konkurentů) máme vytvořený základní stavební kámen celé kampaně. To je dobrý krok. Bohužel český národ je národem pohodlným a pročítáním programů politických stran tráví čas zhruba 0,01 % populace. Na to se sázet prostě nedá. Jak tedy své ovečky přesvědčit o tom, že my jsme ti nejlepší a že si zasloužíme spravovat veřejné zájmy ať už na radnicích, krajských úřadech, nebo doknce v parlamentu?

Nejdůležitější je správné načasování. Zhruba 2 - 3 měsíce před volbami se rozbíhá příprava na kampaň. Přece jen je třeba nějak elektorát dohnat a) k volebním urnámb) k volebním lístkům daného politického uskupení v tu chvíli nastupuje na scénu dobrý marketing. Politická scéna je nejlepším inkubátorem pro marketingové strategie. Pomineme-li machinace a kamarádíčkování s lidmi, kteří chtějí z kampaně něco urvat, měli bychom se dobrou kampaní propracovat ke kýženému výsledku. Tím myslíme úspěch ve volbách (pro někoho je ta hranice 5% a pro jiného vítězství na celé čáře). 

Ti, kteří jsou nositeli těch čistých myšlenek, většinou koncipují kampaň nízkonákladovou, ti druzí si uplácejí média a volební průzkumy, aby dosáhli co nejmasovějšího efektu. Uvažujme však o těch, kteří se snaží zviditelnit především myšlenku a záměr něco změnit. Tam je potřeba rozběhnout co nejdříve značku a tu dostat mezi své příznivce a posléze přirozeným větvením až k voličům. Schovávat program doma v šuplíku a rozebírat jej v hospodě u piva je sice také forma propagace, ale zabírá příliš malý okruh potenciálních příznivců. Své myšlenky, chcete-li program, je nutné publikovat na webových stránkách. 

 Tím se zahajuje první část kampaně a tím startují všechny politické strany. Návštěvnost těchto stránek zeje prázdnotou až do další fáze kampaně. 

 O tom, jak se dělá kampaň vám povíme v dalších dílech našeho seriálu o tom "JAK SE DĚLÁ KAMPAŇ".